dr Olga Szura-Olesińska
olga.szura-olesinska@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po 1989 r.; Polonia, polskie mniejszości narodowe w Europie; polska polityka wschodnia; współczesne uchodźstwo