dr Radzisława Gortat
rgortat@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; ruchy społeczne i polityczne; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Azja; Europa Środkowa i Wschodnia; Polska

Tematyka badań:

historia polityczna; ruchy społeczne; systemy polityczne i partie polityczne; problemy transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej; badania nad elitą parlamentarną RP