dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene
r.mienkowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne
Europeistyka: integracja europejska; polityki unijne

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

integrcja europejska; system instytucjonalny UE; koordynacja polityk unijnych na poziomie krajowym; negocjacje i zarządzanie konfliktami; systemy polityczne państw europejskich; polityka równościowa UE; zarządzanie innowacyjnością