dr Sylwia Górzna
sylwia.gorzna@apsl.edu.pl ; sylwiagorzna@wp.pl

Akademia Pomorska
Wydział Filologiczno-Historyczny - Instytut Historii i Politologii (Słupsk)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: kościoły i związki wyznaniowe
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia

Tematyka badań:

trialog międzyreligijny; dialog Kościoła katolickiego z islamem i judaizmem; politologia religii


Granty i projekty:

Granty wydziałowe dla młodych naukowców:

Poszanowanie praw człowieka warunkiem pokoju między narodami i religiami w nauczaniu Jana Pawła II (realizowany w roku akademickim 2013/2014)

Jan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanach. Dokumenty papieskie (realizowany w roku akademickim 2015/2016)

Inkulturacja w nauczaniu Jana Pawła II i w dokumentach Kurii Rzymskiej (realizowany w roku akademickim 2016/2017)