dr hab. prof. UO Wiesława Piątkowska-Stepaniak
rektorat@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Opole)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne; mniejszości narodowe i etniczne
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Ameryka Północna; Polska

Tematyka badań:

dzieje Polonii amerykańskiej; komunikacja społeczna; prasoznawstwo; współczesna myśl polityczna